De verborgen waarheid achter klantgedrag

Customer Geeks | De verborgen waarheid achter klantgedrag

Wat wij doen

Customer Geeks levert klantinzichten (Customer Insights) die een doorbraak kunnen realiseren in (complexe) marketing-, sales- en servicevraagstukken.

We vertalen de uitkomsten van diepgaand,  kwalitatief onderzoek naar krachtige inzichten, gepresenteerd in de vorm van bijvoorbeeld een Customer Journey of Customer Persona’s.

Onze methode maakt de klantbeleving én de oplossingsrichting concreet, waardoor medewerkers op een natuurlijke manier gemotiveerd raken om het verschil te maken voor de klant.

Klantinzichten (Customer Insights) bieden concrete handvatten bij het oplossen van tal van marketing-, sales- en servicevraagstukken. Bijvoorbeeld:

  • In welke richting moeten we nieuwe diensten ontwikkelen?
  • Hoe worden onze klanten loyaler?
  • Hoe kunnen we tevredenheid en beleving (verder) verbeteren?
  • Wat zijn overwegingen in het aankoopproces/hoe maken onze klanten hun keuzes?
  • Wat zijn de werkelijke (diepe) behoeften van onze klanten?
  • Wat betekent dit voor marketing(-communicatie)?

Goede klantinzichten zijn wetenschappelijk onderbouwd. Alleen dan kunnen ze als feitelijk en betrouwbaar uitgangspunt voor oplossingen worden gebruikt.

Customer Geeks bezit veel kennis van klantinzichten. Kennis die is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde kwalitatieve onderzoeksmethoden, en op een gedegen studie van economische psychologie en consumenten-psychologie.

Customer Geeks combineert bestaande kennis met nieuw onderzoek, om zo klantinzichten te vertalen naar bijvoorbeeld Customer Journeys, Customer Mindmaps© en/of persona-segmentaties. Bij deze aanpak betrekken we de opdrachtgever steeds maximaal. Door middel van interactieve sessies met medewerkers scherpen we de probleemstelling aan, maken we klantinzichten daadwerkelijk invoelbaar en sturen we op concrete oplossingsrichtingen.