De verborgen waarheid achter klantgedrag

Customer Geeks | De verborgen waarheid achter klantgedrag

Customer Insights Research

Customer Geeks | customer insights research

Customer Journeys, Persona’s e.d. zijn effectieve methoden om marketing, sales en service op de klant af te stemmen. Maar daarvoor zijn goede klantinzichten onontbeerlijk. Een goed klantinzicht is feitelijk, ondubbelzinnig en universeel (- van toepassing op de gehele doelgroep). En daarvoor zijn wetenschappelijk-onderbouwde (kwalitatieve) onderzoeksmethoden voor nodig.

Customer Journeys en Persona’s zijn bij uitstek middelen om de beleving van de klant (cq. patiënt, medewerker, burger, …) in beeld te brengen. Deze beleving moet verder gaan dan ‘een gevoel bij een telefoontje met bedrijf X’, of de constatering dat er iets mis gaat bij proces Y. Het is juist de verdieping die leidt tot klantinzichten waar organisaties effectief op kunnen handelen. Welke diepe drijfveren heeft een klant bij (bijv.) het afnemen van een bepaalde dienst? En waarom gedraagt hij zich daarbij op een bepaalde manier? Welke behoefte heeft hij op een specifiek moment? Etc.

Deze informatie is alleen te achterhalen met goed kwalitatief onderzoek. Sterker nog, alleen wetenschappelijk-onderbouwde onderzoeksmethoden geven de zekerheid dat deze informatie kunnen leiden tot feitelijke, ondubbelzinnige en universeel-geldende klantinzichten.

Customer Geeks gebruikt alleen technieken die (wetenschappelijk) bewezen zijn, waar we in getraind zijn en waar we inmiddels ook al jaren ervaring mee hebben.