Customer Geeks

De verborgen waarheid achter klantgedrag

Customer Geeks | customer journey

De Customer Journey

Hoogwaardige Customer Insights zijn cruciaal voor het succesvol werken met  Customer Journeys. Want daarmee wordt duidelijk hoe klantgedrag voortkomt uit diepe motivaties en ‘automatismen’ die (onbewust) ons (keuze-) gedrag bepalen. Het resultaat? Verrassend-nieuwe en effectieve proposities die effectief inspelen op het brein van de klant.

Customer Geeks | customer insights research

Customer Insights Research

Customer Journeys, Persona’s e.d. zijn effectieve methoden om marketing, sales en service op de klant af te stemmen. Maar daarvoor zijn goede klantinzichten onontbeerlijk. Een goed klantinzicht is feitelijk, ondubbelzinnig en universeel (- van toepassing op de gehele doelgroep). En daar zijn wetenschappelijk-onderbouwde (kwalitatieve) onderzoekstechnieken  voor nodig.

Customer Geeks | persona development

Persona’s Design

Het gebruik van persona’s (klantprofielen) neemt snel in populariteit toe. Maar nog te vaak worden deze gebaseerd op demografische en/of lifestyle kenmerken, die onvoldoende discriminerend zijn voor gedrag en beleving. Customer Geeks heeft ruime ervaring in het ontwikkelen van effectieve, goed-discriminerende persona’s op basis van (emotionele) temperamenten.

Onze visie

Er is veel te verbeteren in de relatie tussen klant en organisatie. Het probleem is echter dat veel organisaties vooral vanuit het eigen perspectief naar de relatie met de klant kijken (inside-out) en daardoor kansen missen. Verbetering van de klantrelatie vraagt om outside-in denken en doen – door je te verdiepen in de belevingswereld van klant. En dat kan niet zelden tegen lagere kosten…

Referenties

Wij hebben gewerkt voor onder andere:

Blog