Customer Geeks

De verborgen waarheid achter klantgedrag

Customer Geeks | customer journey

De Customer Journey

De Customer Journey (klantreis) komt in diverse vormen voor. De ene keer worden de ‘touchpoints’ (contactmomenten met de klant) in beeld gebracht. De andere keer wordt gefocust op de manier waarop de klant koopt. Maar welke vorm ook de voorkeur geniet: het zijn hoogwaardige Customer Insights die de uiteindelijke kwaliteit van een Customer Journey bepalen.

Customer Geeks | customer insights research

Customer Insights Research

Customer Journeys, Persona’s e.d. zijn effectieve methoden om marketing, sales en service op de klant af te stemmen. Maar daarvoor zijn goede klantinzichten onontbeerlijk. Een goed klantinzicht is feitelijk, ondubbelzinnig en universeel (- van toepassing op de gehele doelgroep). En daarvoor zijn wetenschappelijk-onderbouwde (kwalitatieve) onderzoeksmethoden voor nodig.

Customer Geeks | persona development

Persona’s Design

Het gebruik van persona’s (klantprofielen) neemt snel in populariteit toe. Maar nog te vaak worden deze gebaseerd op demografische en/of lifestyle kenmerken, die onvoldoende discriminerend zijn voor gedrag en beleving. Customer Geeks heeft ruime ervaring in het ontwikkelen van effectieve, goed-discriminerende persona’s op basis van (emotionele) temperamenten.

Onze visie

Er is veel te verbeteren in de relatie tussen klant en organisatie. Het probleem is echter dat veel organisaties vooral vanuit het eigen perspectief naar de relatie met de klant kijken (inside-out) en daardoor kansen missen. Verbetering van de klantrelatie vraagt om outside-in denken en doen – door je te verdiepen in de belevingswereld van klant. En dat kan niet zelden tegen lagere kosten…

Wie wij zijn

Customer Geeks is opgericht door Joep van Rensch. Joep heeft sinds 2005 ervaring met het doen van belevingsonderzoek, de ontwikkeling van Customer Journeys (- Mindmaps, Metaphor Maps), persona’s, de identificatie van breinheuristieken en het begeleiden van organisaties bij het begrijpen, doorleven en activeren en benutten van deze klantinzichten.

Blog

De kracht van vertrouwen

In mijn blog Controle is goed, vertrouwen is beter schreef ik dat controle willen hebben doorgaans veel inspanning kost en vaak ook stresserend werkt. En die inspanningen, daar zit de gemiddelde consument

lees verder